Μια συντόμευση πληκτρολογίου Google για να θυμάστε

Το Ημερολόγιο Google

Google Αναγνώστη

Δεν είναι πιθανό να θυμάστε κάθε συντόμευση που υπάρχει, αλλά με κάποια πρακτική, θα πρέπει να μπορείτε να θυμάστε πολλά από αυτά. Γιατί, όμως, όταν δεν μπορείτε να τα θυμάστε, υπάρχει πάντοτε το " ? ".

 

Αφήστε Το Σχόλιό Σας